Uppsatstider

Nu är uppsatstider för studenter och jag har märkt en kraftig ökning i antalet förfrågningar om korrektur- och språkgranskning av uppsatser. Om du också vill ha din uppsats korrekturläst och språkgranskad så är det dags att kontakta mig nu - mitt studentpris är 0,25 kr per ord!

Varmt välkommen!

Kostnadsfri prova-på!

Prova-på kostnadsfritt under februari - mars 2014!

Zen-coaching och Neuro-Semantics NLP är fantastiska verktyg för inre utveckling! Jag vill ge fler möjlighet att testa och prova-på hur det kan upplevas och kännas och vara, därför erbjuder jag nu kostnadsfri prova-på!

  • Personlig utveckling och självledarskap
  • Du har resurser inom dig, frigör dem!
  • Läk, hämta hem och gå vidare från stress, sorg, emotionella problem

Det är en 60 min session där vi samtalar och provar en process, eller inre resa och en meditation anpassad för dig och det du önskar ha hjälp med.

Mottagning på Friskcentralen Helheten, Norra Grev Rosengatan 3 i Örebro!

Varmt välkommen!

Kontakta Raphael Mabo för tidsbokning och mer information!