Uppsatstider

Nu är uppsatstider för studenter och jag har märkt en kraftig ökning i antalet förfrågningar om korrektur- och språkgranskning av uppsatser. Om du också vill ha din uppsats korrekturläst och språkgranskad så är det dags att kontakta mig nu - mitt studentpris är 0,25 kr per ord!

Varmt välkommen!